Pravna obvestila:

Lastnik in založnik medija 
Tivoli d.o.o.
Železna cesta 18
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Izvršni direktor:
Matej Sodin

Matična številka:
8111774000

Davčna številka:
SI86821563

 

Pravice intelektualne lastnine
Spletna stran je, za namen tega pravnega obvestila, pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.schellenburg-living.com (v nadaljevanju: Spletna stran). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran, je TIVOLI d.o.o. (v nadaljevanju: TIVOLI).

Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z interneta za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

TIVOLI ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.schellenburg-living.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost TIVOLI-ja za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
Vse informacije, predstavitve in izračuni, ki so navedeni na tej Spletni strani, so zgolj informativne narave in se uporabljajo zgolj v tržne namene. Vse predstavitve ustrezajo trenutnemu stanju načrtovanja, pri čemer si pridržujemo pravico do sprememb. Vse vizualne podobe so zgolj umetniška predstavitev, ki temeljijo na trenutnih načrtih in ne odražajo dejanske prihodnje realizacije. Kljub skrbnemu zbiranju vseh vhodnih podatkov ne sprejemamo nobene odgovornosti za morebitne napake in točnost informacij, ki so vsebovane na te Spletni strani. Pri tem poudarjamo, da so vse navedene vrednosti in podatki približni in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost. Bralec te Spletne strani mora samostojno in na lastno odgovornost preveriti točnost vseh, na Spletni strani navedenih informacij. Za podane informacije ter morebitne napake ne sprejemamo nobene odgovornosti.

TIVOLI se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni (kot npr. informacije za luksuzna stanovanja),  vendar TIVOLI niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

TIVOLI se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.
 
Če ste imeli v preteklosti epileptično stanje ali imate kakršne koli simptome med uporabo te spletne strani, na primer spremenjen vid, se morate pred uporabo ali nadaljnjo uporabo te spletne strani posvetovati s svojim zdravnikom.

TIVOLI lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je urejeno v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti Spletne strani.

Splošno
Prodajne cene stanovanj v Palais in Villi Schellenburg se gibljejo med 5.251,00 EUR/m² - 8.195,00 EUR/m² (brez DDV).

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Foto viri
S. 7/21 Wikipedia.de, s. 8-9 Pavel Nekoranec, Rok Zabukovec & Neven Krcmarek (www.unsplash.com),  s. 10-19 www.shutterstock.de